O spoločnosti

Odpady

Kontakt

DATAFOREST, s.r.o.
Dr. Karola Kmeťku 67
013 01 Teplička nad Váhom
Copyright © 2013 by Dataforest, s.r.o.   ·  All Rights reserved
Kontakt:
DATAFOREST, s.r.o.
NA STRÁNKE SA PRACUJE
Zastúpený:
Mgr. Beáta Krajčiová, konateľ spoločnosti
Mobil:
+421 917 628 105
E-mail:
dataforest@dataforest.sk
   
Fakturačné údaje:
IČO:
46906843
DIČ:
2023640487
IČ DPH:
SK2023640487
   
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
2775858001/5600
   
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 57849/L